Tarihçesi

(Sayfa Başına Dön)
Hasanoğlan köyü ile ilgili Tarihi bilgiler daha önce Köy Enstitüleri Dergisi’nin birinci sayısında Tahir Erdem tarafından yayınlanmış bulunmaktadır. Bu konuda başka yeni incelemeler çıkmadığı için bizde adı geçen dergideki vesikalardan yararlanarak köyün tarihine, bazı noktalar hakkındaki görüşlerimizle kısaca değinmeyi uygun buluyoruz.

Tarihi vesikaların gösterdiğine göre köyün eski adı “ Hasanoğlanı” dır. Sonradan bazı yerlerdeki köy adları gibi zamanla sonundaki sesli harf düşerek “Hasanoğlan” diye anılmıştır.

Her ne kadar zamana ait bir eserde (Küçük Asya ve Köylerimiz gibi) “Hasanoğlu” görülmekte ise de bundan köyün bu adla anıldığı anlamını çıkarmak pek güçtür. Çünkü 1933 de çıkan Köylerimiz adlı kitabın yayınlandığı sırada bu köye halk tarafından “Hasanoğlu” denilmediği belirlenmektedir.

Bununla beraber “Hasanoğlanı” ve “hasanoğlan” sözcüklerinden bu köyün ‘Hasan’ adında birinin oğluna izafe edilerek adlandırılmış olduğunu anlamak mümkündür. Nitekim bugün Ankara’nın Elmadağ şosesindeki Hasanoğlan’a ayrılan yolun kavşağındaki eski mezarlığın ucunda “Hasan Dede” diye ün alan bir yatır ve onun yanı başında “Hasan Dede” pınarı olarak anılan bir yer vardır. (1944) Herhalde köyün tarihi ile bu “Hasan Dede” arasında bir ilgi bulunması ihtimal içindedir. Gerçekten bugün (1944) dahi “Hasan Dede” yatırı köyün manevi hayatında özel bir yer tutmaktadır. Mesela köylüler genellikle yağmur duaları ve adaklarını onun mezarı dolaylarında yaparlar. (Cedderesi) . İstanbul başbakanlık arşivinde Ankara Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü “Kuyud-i kadime” sinde mevcut XVI. Yy ait Tahir Defterinde öğrenildiğine göre o zamanda “ Hasanoğlan” diye geçen bu köy Ankara livasına bağlı ve “Hacı Bayram-ı Veli” ahfadından “Tayyıb Baba” nın tımarı olup kendisine oturak olarak verilmiştir. Aynı kayıtlara göre Kanuni Devrinde bu köyün ev durumu 26-36 hane arasında olduğu düşünülürse nüfusun tahminen 130-180 olduğu anlaşılabilir.

Yine bu vesikalardan edinilen bilgilere göre köyün belli başlı gelir kaynakları arpa buğday gibi toprak ürünleriyle arıcılık, bağcılık ve koyunculuktan ibarettir.

Bütün bu bilgiler Hasanoğlan köyünün en az XVI yy kadar varan bir geçmişi olduğunu göstermektedir. Yine b bilgilerden yola çıkılarak hasanoğlan köyünün çevresinde bulunan diğer komşu köylerden daha eski olduğu anlaşılmaktadır.
Köy'ün Yerleşim Yeri - (1946)

(Sayfa Başına Dön)
  Hasanoğlan köyü Ankara’nın 34 km kuzeydoğusunda bulunan büyük bir iç Anadolu köyüdür. Bağlı bulunduğu ilçe ise 10 km. güneyindeki Elmadağ’dır.

Hasanoğlanın en yüksek noktası deniz düzeyinden 1985 metre yüksek olan İdris Dağında bulunan Kırk kızlar tepesidir. Köy bu dağın Güney eteğine kurulmuştur. Köyün yerleşim merkezi rakımı ortalama 1200 olan ve İdris dağını meydana getiren ana kayaların ortaya koyduğu sağlam tabanın üstüne ve bir pınarın çıktı yerde başlayıp günümüze geldikçe dağılarak büyük bir alana yayılmıştır.
Hasanoğlan'da Ana Tanrıça - (Ömer Tuncer)

(Sayfa Başına Dön)
AnaTanrica Bütün Anadolu'da olduğu gibi, Ankara'nın pek çok yerinde, kırda yürürken ayağınıza takılıveren bir taş bazen, on binlerce yıl ötesinden size iletilmiş bir mesaj gibidir. O dili bilirseniz, mesajı alabilir, anlayabilirsiniz.

Bu mesajlardan biri, Hasanoğlan kasabasında bir temel kazısı sırasında ortaya çıktı. Bu yaklaşık bir karış boyunda, gümüş bir yontuydu. Başı ince altın plaka ile kaplıydı. Bedeninde altın kuşaklar, ayak bileklerinde iki altın halhal vardı.

Uzmanlar bulunduğu yerin adını verip “Hasanoğlan Yontucuğu” dediler. Sonra da getirdiği mesajları okumaya giriştiler. Her şeyden önce bunun bir kadın yontusu olduğu açıktı. Üçgen biçimli üreme organı öylesine belli edilmişti ki. . . İnce bir bedenin altına doğru genişleyen kalçalar ve yüzü büyüklüğünde bir üreme organı. . . Bu neyin anlatımıydı? Soruları birer birer sabırla çözdüler; Bu yontucuk Anadolu’nun çok eskilerden kalma Ana Tanrıçasının yontusuydu. Üreme organı elbette kocaman ve belirgin olacaktı. Bütün doğanın bu üreme organından doğduğuna inanılırdı. İnsanlığın da varlık nedeni bu üreme organı elbette kutsaldı. Yine bu üreme organı nedeni ile çağlar boyun “üçgen” biçimi, Ana -Tanrıça’ nın kutsal simgesi sayılacaktı. Erkek tanrıların egemen olduğu çok tanrılı dönemden kutsallığını yitirmeden geçecek, dahası, tek tanrılı dinler aracılığıyla zamanımıza değin gelecekti.

AnaTanrica “Üç sayısı” pek çok yerde kullanıldı. Ana-Tanrıçanın sonraki betimlerinden biri olan ”üç etek” i Anadolu tanrıçası Ephesos Artemis’i “genç kız”, “olgun kadın” ve “ana” olarak nitelendi. Üstelik bu üç niteliğini 431 yılında yapılan Ephesos Konsili’nde Bakire Meryem’e aktararak Hıristiyanlığa da verdi.

Öte yandan “cahiliye” döneminde bir Ana-Tanrıçalar tapınağı olarak kullanılan Kabe’nin islamiyette taşıdığı önem, üç sayısının müslümanlığa taşınmasına da neden oldu. Namazdaki kimi sözlerin üçer kez yinelenmesi, tesbih tanelerinin “üç” sayısından oluşturulmuş olan “otuz üç” adet olması, aynı inanç düzeninin yansımasıdır.

Hele hele İslamiyet reddetmesine, dahası yasaklamasına karşın yaygın bir biçimde günümüze değin medet umulan bir büyü olarak kullanılan “muska” nın Ana-Tanrıçanın kutsal üreme organıyla aynı “üçgen” biçiminde olması dikkate değer. . .

Muskadan medet umma geleneği, Anadolu’da İslamiyet öncesinden kalmış olsa gerek. Bu örneklerden de anlaşılacağı gibi, insanoğlu, temel düşüncelerinde ne denli köktenci değişiklikler yaparsa yapsın eski ekiniyle yenisi arasında önemli bağlar kalmaktadır.

Hasanoğlan Ana-Tanrıçası, dünyada madenin kullanılmaya başlamasında kısa bir süre sonra yapılmıştır. Bu da MÖ. . üçüncü bin yani zamanımızda beş bin yıl öncedir. Bu dönemde yazı henüz Anadolu’ya gelmemiştir. Henüz İbrahim peygamber yaşamamıştır.

Hasanoğlan yontucuğu, bizde yalnızca kendi zamanımızda sonrasına yönelik mesajlar vermekle kalmamakta, öncesine yönelik çağrışımlar da yaratmaktadır.

AnaTanrica Ana-Tanrıçanın en eski örnekleri Van ili Kırkgeçit bucağına bağlı Yedisalkım (eski Put) köyünde bulunan kızlar mağarasındadır. Bilim adamlarınca 15. 000 yıl önceden kaldığı saptanan bu mağara resimlerinde kocaman bir üreme organına sahip Ana-Tanrıça görülmektedir. Resimlerden biri baş aşağıdır ve doğurma durumundadır.

Bunlar, ilk kez, doğada gerçek karşılığı olmayan bir şeyin ”ana” kavramının resimleridir. Kızlar mağarasında dünyada ilk kez, bir gerçekliğin değil, bir kavramın resmi yapılmıştır.

Yontma Taş Çağı’nda çıkılıp Cilalı Taş Çağı’na gelindiğinde M. Ö. sekizinci, yedinci, ve altıncı binlerde Diyarbakır Çayönü Höyük, Konya Çatal Höyük ve Burdur Hacılar’da kurulan “dünyanın ilk kentler” inde yaşayan Anadolulu yurttaşlarımız, dünyanın ilk üç boyutlu sanat ürünü diyebileceğimiz, pişmiş toprak Ana Tanrıçalar yaptı. Dünya yontu sanatı böylece başladı. Cilalı Taş Çağı Ana-Tanrıçaları, şişman, doğurgan karnı abartılmış, kimi doğurma, kimi sevişme durumunda , kimi de kucağındaki çocuğu (bu çocuk yalnızca insan değil, doğanın bir parçası olan hayvan da olabilmektedir) emzirirken gösterilmektedir. Hasanoğlan yontucuğunun da içinde bulunduğu Maden Çağı Ana-Tanrıçalarında ise artık şişmanlık ve doğrudan koca bir göbek yoktur. Onun yerine bedene göre oldukça büyük doğurgan kalçalar ve üçgen biçimli üreme organı almıştır. Hasanoğlan Ana-Tanrıçası, günümüzde yaşayan Anadolu insanıyla iç içedir. Ana-Tanrıçaya baktığımızda alnına altın dizmiş bir Anadolu kadını görmüş gibi olmuyor muyuz?

Hele ayak bileklerindeki hal hallar... Beş bin yıl önceden bugüne atılmış bir ekinsel köprü değil mi sizce, ne dersiniz?.
Hasanoğlan Köy Alanı - (1946)

(Sayfa Başına Dön)
YÖNÜ BAŞLICA SINIR İŞARETLERİ KÖYE UZAKLIĞI (KM)
Doğu Çetin Kolu, İmam Hüseyin'in Dağı , Karacadere, BoklucaDere, Kilalilin Kel, Arkaç ,Lalabel Tren Durağı, Sarı Çetintaş 5
Kuzey Dede Kayası, TekelArkaç, San Hocanın Bel, Eğridere Başı, Hamamın Kaya 11
Batı Karakaya, Rıza'nın Sivri, Natunun Pınar, Koşan Kayası, Çarklının Bel 8
Güney Karakaya, Doğkaraağzı, Deve Bağırtan, Derviş Pınarı, Kara Yer, Oduncu Yolu 5Hasanoğlan İstasyonunda Duran Trenlerin Vakit Çizelgesi - (1946)

(Sayfa Başına Dön)
Günler Ankara'dan Gelen Ankara'ya Giden
Saatler Saatler
Pazartesi 8:48 6:50 20:09 9:06 13:00 20:28 7:05
Salı - 6:50 20:09 9:06 11:44 17:18 7:05
Çarşamba 8:48 6:50 20:09 9:06 13:00 20:28 7:05
Perşembe - 6:50 20:09 9:06 11:44 17:18 7:05
Cuma - 6:50 20:09 9:06 13:00 - 7:05
Cumartesi 8:48 6:50 20:09 9:06 17:18 20:28 7:05
Pazar - - 20:09 9:06 11:44 13:00 -Nufusun Hanelere Göre İş-Güç Gruplarına Bölünüşü - (1946)

(Sayfa Başına Dön)
İş - Güç Çeşidi Hane Sayısı Yüzdesi
Çiftçi 124 46.40
Esnaf - Çiftçi 14 5.20
Sanatkar - Çiftçi 18 6.8*
Amele - Çiftçi 33 12.30
Ameleler 40 15.00
Memur 4 1.50
Hizmetkar ve Çoban 13 5.00
Karışık 21 7.80
TOPLAM 267 100.00Hasanoğlan'da İşlenmek Olan Arazinin Cins ve Miktarı - (1946)

(Sayfa Başına Dön)
Arazinin Cinsi Miktarı (Dekar) Genel Toplama Göre %'si
Kıraç Arazi 15.431 80,76
Sulak Arazi 2.429 12,71
Bahçelik Arazi 67 00,35
Bağlık Arazi 1.182 06,18
TOPLAM 19.109 100,00Hasanoğlan Köyünün Hayvan Çeşitleri Ve Sayıları - (1946)

(Sayfa Başına Dön)
Cinsi Genel Sayı Genel Sayıya Göre %'si
Koyun 4462 69,20
Tiftik Keçisi 1270 18,20
At 70 1,00
Eşek 239 3,60
İnek 242 3,60
Öküz 293 4,10
Manda 22 00,30
TOPLAM 6598 100,00Hasanoğlan Köyünün Belli Başlı Tarım Araçları - (1946)

(Sayfa Başına Dön)
Cinsi Miktarı %'si
Saban 154 4,0
Pulluk 62 17,4
Kağnı 128 20,0
Döğen 139 5,3
At Arabası 29 52,1
Kazma 440 0,7
Kürek 393 0,5
TOPLAM 1345 100,0Hasanoğlan'da Evlenme Yaşları - (1946)

(Sayfa Başına Dön)
Yaş Grupları ERKEK KADIN
Sayı Yüzdesi Sayı Yüzdesi
12 - 14 arası 00 00 22 6,14
15- 17 arası 25 8,53 77 21,50
18 - 20 arası 113 38,56 104 29,05
21 - 23 arası 33 11,26 27 7,54
24 - 26 arası 39 20,14 28 7,82
27 - 29 arası 20 6,83 8 2,24
30 - 32 arası 16 5,46 11 3,07
33 - 35 arası 12 4,10 5 1,40
36 - 38 arası 1 0,34 2 0,56
40'dan yukarı 00 00 6 1,68
Bilinmeyen 14 4,78 68 19,00
TOPLAM 213 100,00 358 100,00Hasanoğlan'da Hanelerin Nikah Durumları - (1946)

(Sayfa Başına Dön)
Nikahın Durumu Aile Sayısı Yüzdesi
Resmi ve İmam Nikahı 223 84,00
Yanlız İmam Nikahı 21 7,60
Yanlız Resmi Nikah 1 0,40
Bilinmeyen 22 8,00
TOPLAM 267 100,00Köy Nufusunun Hanelere Gruplandırılması - (1946)

(Sayfa Başına Dön)
Nufus Sayısı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Toplam
Hane Sayısı 10 26 28 39 45 48 35 18 8 10 267
Yüzdeleri 3,8 9,0 10,0 14,7 16,9 18,1 12,9 6,9 3,1 3,8 100.00
Toplam 10 52 84 156 225 288 245 144 72 100 1376Hasanoğlan'da Hanelerin İç Yapıları - (1946)

(Sayfa Başına Dön)
İç Yapı Tipleri Sayı Yüzde
Karı, Koca ve Çocuklar 117 43,83
Yanlız Karı - Koca 20 7,49
Yanlız Baba ve Çocuklar 2 0,75
Yanlız Baba (Çocuksuz) 19 7,11
Yanlız Anne (Çocuksuz) 11 4,12
Ana Baba Çocuk ve Kardeşleri 10 3,14
Büyük Baba, Büyük Anne, Evli Çocukları ve Torunları 63 23,59
Büyük Baba, Büyük Anne, Evli Çocukları (Torunsuz) 12 4,49
Yanlız Büyük Baba ve Torunları 2 0,75
Diğerleri 10 3,74
Belli Olmayan 1 0,37
TOPLAM 267 100,00Evlenmelerde Akrabalık Münasebetleri - (1946)

(Sayfa Başına Dön)
Evlenmelerde Akrabalık Münasebeti Sayı Yüzde
Bilmeyenler 152 58,34
Akraba Olmayanlar 64 23,19
Teyze Çocukları 15 5,43
Dayı Çocukları 11 3,99
Amca Çocukları 12 4,34
Uzak Akrabalar 13 4,71
TOPLAM 267 100,00Hasanoğlan'da Okuma Yazma Durumu - (1946)

(Sayfa Başına Dön)
Yazının Cinsi Sayı Yüzde
Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın
Yeni Yazı 467 315 152 86,14 50,12 28,04
Eski Yazı 70 44 26 12,93 8,12 4,79
Her İkiside 5 5 0 0,93 0,92 0,00
Genel Toplam 542 364 178 100,00 67,16 32,84Köy Hanelerinin Eski Soy(Sülale) Gruplarına Göre Listesi - (1946)

(Sayfa Başına Dön)
Sülale Adı Kişi Adı
EKŞİ OĞULLARI Acar, Dede
Acar, Ahmet
Acar, Mehmet
Acar, Ahmet
Ekşi, Hacı Ömer
Ekşi, Kazım
Ekşi, Ahmet
Ekşi, Muzaffer
Ekşi, Raşit
Ekiş, Talat
Çoban, Dede
Çoban, Hidayet
Özgül, Mehmet
Özgül, Osman
Özgül, Ömer
Yağcı, Hasan
Yağcı, Hilmi
Yağcı, İhsan
Yağcı, Rifat
Yağcı, Tahsin
 
HACI OĞULLARI Çalış, Kadir
Çalış, Kazım
Çalış, Mehmet
Çalış, Hacı Dede
Keskin, Ahmet
Keskin, Şevket
Köroğlu, Halit
Köroğlu, Hasan
Köroğlu, Hüsnü
Köroğlu, Hüsnü
Köroğlu, İbrahim
Köroğlu, Zeynel
Tapan, Ahmet
Tapan, Hüseyin
Tapan, Mustafa
Tapan, Süleyman
 
MOLLA HALİT OĞULLARI Aksoy, Halim
Aksoy, Osman
Balta, Ahmet
Becan, Hamza
Becan, Mehmet
Becan, Osman
Becan, Osman
Çavdar, Şükrü
Çınar, Mehmet
Küpeli, Hüsnü
Küpeli, Zeki
Taşlık, Bahri
Taşlık, Cevriye
Taşlık, Hasan
Taşlık, Hüseyin
Taşlık, Mehmet
Tekcan, Abidin
Tekcan, Ahmet
 
TEMBELLER Baran, İbrahim
Baran, Mustafa
 
BODUR OĞULLARI Atalay, Osman
Çalkaya, Osman
Çalkaya, Şükrü
Demirörs, Emin
Demirörs, Hasan
Demirörs, Mehmet
Demirörs, Mustafa
Demirörs, Osman
Demirörs, Veli
Harman, Salih
Merak, Ahmet
Tüysüz ,Halil
Tüysüz, Hanım
Tüysüz, İbrahim
Tüysüz, Kezban
 
KEL HASANOĞULLARI Altıparmak, Hasan
Altıparmak, Tahsin
Demirezen, Osman
Demirezen, Osman
Demirezen, Şükrü
Çulha, Feyzullah
Hıncal, Arife
Hıncal, Mehmet
Hıncal, Mustafa
Karapınar, Niyazi
Karapınar, Veysel
Duman, Kasım
Özmen, Hacı Osman
Uğurlu, Hasan
Uğurlu, Kasım
 
KELEK OĞULLARI Kelek, A.Osman
Kelek, İbrahim
Kelek, Mustafa
Kelek, Satılmış
Kelek, Yusuf
Kök, Rifat
Saraç, İbrahim
Saraç, Osman
Terkan, İbrahim
Terkan, Satılmış
 
POYRAZ OĞULLARI Poyraz, Halil
Poyraz, Şükrü
Poyraz, Şükrü
Üzer, Ahmet
Üzer, Ali
Üzer, Mehmet
 
YAZICILAR Yazıcı, Ahmet
Yazıcı, Hamdi
Yazıcı, Mehmet
Yazıcı, Mustafa
 
KARACA DEDE Karaca ,İsmail
Karaca ,Mustafa
Karaca ,Mustafa
Karaca ,Osman
Karaca ,Şükrü
 
İSLAM OĞULLARI Gündüz, Dede
İpek, Ali
İpek, Bahri
İpek, İbrahim
İpek, Mehmet
İpek, Sedef
Köse, İsmail
Tercan, Büriyan
Tercan, İzzet
 
ÇAKIR OĞULLARI Çakır, Ahmet
Çakır, Fahrettin
Çakır, İsmail
Çakır, Mehmet
Çakır, Tevfik
 
KİŞ AHMET OĞULLARI Kiş, Hüseyin
Sümer ,Davut
Sümer ,Süleyman
 
CIBIR OĞULLARI Kılıç, Hüseyin
Özgen, Şükrü
Ünal, Beşir
 
ÇOLAK OĞULLARI Özcan, Muharrem
Özdemir, Cemal
Özdemir, Mustafa
Tümer, İbrahim
Tümer, Şükrü
 
ABDURRAHMAN OĞULLARI Çavdar, Halil
Özkaya, Hasan
Özkaya, Mehmet
 
DÜLGER OĞULLARI Dülger, İsmail
Dülger, Mehmet
Dülger, Osman
Dülger, Sadullah
 
PİRGAYIP OĞULLARI Demir, Ali
Demir, Satılmış
Demir, Osman
Yılmaz, Halil
Yılmaz, Hıdayet
Yılmaz, Mehmet
Yılmaz, Mustafa
Yılmaz, Mehmet
 
HATİP OĞULLARI Bozkurt, Şükrü
Civcer, Mehmet
Civcer, Ali
Sümer, Halil
Sümter, Osman
 
CEBECİ OĞULLARI Cebeci, İsmail
Ebe, Mehmet
Güngör, İsmail
Güngör, Kazım
 
KARA HÜSEYİN OĞULLARI Biçer, Satılmış
Bahçeci, Halil
Kara, Abdullah
Kara, İbiş
Yalçın, Galip
 
HACI İMAM OĞULLARI Mantar, Abdi
Mantar, İsmail
Mantar, Niyazi
Mantar, Osman
Özel, Mustafa
 
CEMAL OĞULLARI Balcı, Ali
Balcı, Satılmış
Kınacı, Hüseyin
Yaprak, Ali Osman
 
KETHÜDA OĞULLARI Buğday, Hacı
Buğday, Sadık
Çeliktaş, Ahmet
Köşger, Kazım
Pekmezci, Cemil
Pekmezci, Mithat
Yaman, Halil
 
MURAT OĞULLARI Anayurt, Hacı
Anayurt, Ömer
Özbek, Ali
Özbek, Şükrü
 
KARA AHMET OĞULLARI Aksakal, Ali
Gündüz, Hoca
Gündüz, Hamdi
Mertoğlu, Hacı Veli
 
BİLAL OĞULLARI Aydış, Ali
Aydış, Hasan
Aydış, İbrahim
Aydış, Osman
 
YANTİRİ OĞULLARI Karabıyık, Şükrü
Katip, Osman
Yantiri, A.Osman
Yantiri, Kazım
Yantiri, Recep
Yantiri, Satılmış
Yantiri, Şükrü
 
PARMAKSIZ OĞULLARI Parmaksız, Ahmet
Parmaksız, Mehmet
Parmaksız, Mustafa
Parmaksız, Osman
Parmaksız, Osman
 
MISIRLI OĞULLARI Altınlı, Hasan
Sürücü, Hüseyin
 
ŞEHİRLİ OĞULLARI Karagevrek, Dursun
Karagevrek, Halime
Karagevrek, Raşit
 
NEBİ OĞULLARI Gökkaya, AHmet
Gökkaya, Hasan
Tatlı, Mustafa
 
MÜZEYYEN OĞULLARI Gültekin, Ali
Gültekin, Arife
Gültekin, Mehmet
Gültekin, Osman
 
MOLLA OĞULLARI Erat, İsmail
Erat, Mehmet
Erat, Mehmet
 
DEDE OĞULLARI Bağcı, Halit
Erol, Mehmet
Erol, Mustafa
Gülbeniz, Mustafa
 
KAVLAK OĞULLARI Halil İbrahim
Girdeci, Ahmet
Girdeci, Ali
Girdeci, Hüseyin
Girdeci, Hüsnü
Güzel, Mehmet
Güzel, Süleyman
 
KASIM OĞULLARI Güven, Galip
Güven, Kasım
Güven, Mehmet
 
HACI OSMAN OĞULLARI Ceylan, Bahri
Ceylan, Kazım
Toplu, Hidayet
Toplu, Mehmet
 
TÜLÜ OĞULLARI Camgöz, Şükrü
Camgöz, Veli
Doğan, İsa
Tület, Fatma
Tület, Satılmış
 
ALBAZ OĞULLARI Albaz, Halit
Albaz, Mehmet
Albaz, Mustafa
Eser, Şükrü
Eser, Mustafa
Taşağır, Hacı
Taşağır, İsa
Taşağır, İsa
 
Aysal, Süleyman
Bahçeci, Osman
Başdu, Hüseyin
Bayar, Mehmet
Buruk, Murat
Çetin, Hacı

Çetin, Mendu

Çubuk, Şakir

Çubuk, Yusuf

Erdoğan, Bahçeci
Genel, Petek
Göçmen, Osman
Güneş, Seyfullah
Karaman, Mehmet

Karaman, Mehmet

Karaman, Mustafa

Karaman, Osman

Karabel, Yusuf
Kirtgöz, Halil

Kirtgöz, Mehmet

Kılıç, Hüseyin
Koruk, Ahmet
Kök, Salih
Nazlı, Hatice

Nazlı, Yaşar

Olgun, Ömer
Özel, Satılmış
Polat, İdris
Şafak, Bahri
Şimşek, Ali
Tanyel, Hasan
Taşcı, Halil
Taylan, Ali
Tunç, Bekir
Üzümcü, Ali
 
KÖYDE BULUNAN MİSAFİRLER

 

Mesut Usta
Halil Usta
Müteahhid Adil Bey
Öğretmen Leman Hanım
Öğretmen Bedriye Hanım
Sürveyyan Mehmet
Kahveci İbrahim  Usta
Marangozlar (2 Aile)
Sağlık Memuru Sasan Çiftçi
Ömer Karakaş
Bahçıvan Nuri Çavuş
(Başa Dön)

© 2015 Hasanoğlan. All rights reserved.